Privacybeleid

SR Run & Trail verwerkt alleen de hoognodige persoonsgegevens om het leveren van haar diensten mogelijk te maken. De verwerking geschiedt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

SR Run & Trail verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

SR Run & Trail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

GEGEVENS OVER UW GEZONDHEID

Indien u via het contactformulier op onze website of per e-mail zelf gegevens verstrekt over uw gezondheid, verleent u hierbij SR Run & Trail toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de advisering over onze begeleidingen, trainingen, behandelingen en producten.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

SR Run & Trail bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Adresgegevens zullen wij bewaren zolang je klant van ons bent. Het e-mailadres wordt bewaard totdat door de eigenaar wordt aangegeven dat hij/zij mailings niet meer wenst te ontvangen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SR Run & Trail verkoopt noch verstrekt uw gegevens niet aan derden.

GEBRUIK VAN COOKIES

SR Run & Trail gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SR Run & Trail en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sr.runtrail@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

SR Run & Trail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via sr.runtrail@gmail.com