Disclaimer

Door het gebruik van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

1) Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SR Run & Trail is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SR Run & Trail.

2) Geen garantie op juistheid van informatie

SR Run & Trail streeft ernaar deze website, net zoals deze disclaimer, zo actueel mogelijk te houden. We kunnen u echter niet garanderen dat alle informatie op elk moment up-to-date, correct en volledig is. Mocht ondanks onze inspanningen de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie en/of activiteiten/producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SR Run & Trail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie welke dan ook, die op websites staat waarnaar wij via externe hyperlinks verwijzen.

3) Privacy policy

Met het gebruik van deze website gaat u automatisch akkoord met ons privacybeleid. De volledige privacy policy kan u hier lezen:
Privacybeleid.

Deze website is eigendom van SR Run & Trail.