Algemene Voorwaarden – RUNNING

RUNNING

Deelname aan de trainingsactiviteiten van SR Run & Trail, in welke vorm dan ook, geschiedt te allen tijde voor eigen risico.

SR Run & Trail en/of de Trainers zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade (inclusief verlies of beschadiging van eigendommen), die een deelnemer, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens of ten gevolge van een trainingsactiviteit, mocht oplopen.

Voor vragen over gezondheid of medische zaken in relatie tot de trainingsactiviteiten adviseert SR Run & Trail (vooraf) contact op te nemen met de huisarts of een afspraak te maken met het Sport Medisch Adviescentrum (SMA).

De adviezen van SR Run & Trail en/of de Trainers zijn geheel vrijblijvend. Opvolging daarvan geschiedt te allen tijde op eigen risico.

SR Run & Trail en/of de Trainers behouden zich het recht voor een deelnemer de toegang tot een trainingsactiviteit te weigeren indien de deelnemer naar het oordeel van de SR Run & Trail en/of de Trainers niet fit of gezond genoeg is om aan de trainingsactiviteit deel te nemen.

SR Run & Trail en/of de Trainers behouden zich het recht voor een deelnemer de toegang tot een trainingsactiviteit te weigeren indien de deelnemer de aanwijzingen van de Trainer (herhaaldelijk) niet opvolgt, zich onbehoorlijk of aanmatigend gedraagt jegens zijn/haar mededeelnemers en/of de Trainers of de algemeen geldende waarden, normen of gedragsregels niet respecteert. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Bedrag deelname dient ter plaatse te worden voldaan na de trainingsactiviteit.

Annulering van deelname aan een activiteit dient zo spoedig mogelijk te worden meegedeeld aan SR Run & Trail  zodat SR Run & Trail – indien nodig –  zich kan aanpassen.

SR Run & Trail en/of de Trainers behouden zich het recht voor een trainingsactiviteit te annuleren of per direct stop te zetten ingeval van een calamiteit of gevaarlijke weersomstandigheden.

SR Run & Trail behoudt zich het recht voor een ingeplande Trainer door een andere Trainer te laten vervangen.

De deelnemer zal proberen 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn op de verzamelplaats.

Voor elke deelname aan een activiteit is een inschrijving vooraf verplicht.